Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS TT Quán Hành

Khối 3 -Thị trấn Quán Hành - Nghi Lộc - Nghệ An
0914825567
c2quanhanh.nl@nghean.edu.vn